15 გავრცელებული ქონებრივი დავა

გაეცანით 15 ყველაზე გავრცელებულ ქონებრივ დავას, რომლის მოსაგვარებლად ყველაზე ხშირად მოგვმართავენ იურისტებს საქართველოში.

დახმარება ქონებრივი დავების მოგვარებისას

ფლობთ ქონებას და  მესაკუთრედ დარეგისტრირება გსურთ? ან გაქვთ ბინა, რომელსაც თქვენ ფლობთ და განკარგავთ, თუმცა მის მესაკუთრეთ არ ხართ რეგისტრირებული?